Booking Tour

Thank you for choosing our services.

Bus Da Nang Hoi An

Bus Da Nang Hoi An

DNGREEN-HABUS

1 Day

16-seat bus

Bus

Da Nang - Hoi An - Da Nang

Customer Information

Full Name*
Address*
Phone*
Email*
Note

Information Tour

Departure Date

Day

Month

Year

(21/01/2022)
Passengers

Adult

Child

Baby

Total payments 130.000 VNĐ

Please select payment method

How to pay

Security Code

Cashing

You will pay in cash on the bus

Da Nang Xanh JSC
Address: 376 Nguyen Tri Phuong, Hai Chau District, Da Nang city

Bank transfer / ATM

You pay by bank transfer below.

PayPal chỉ chấp nhận thanh toán bằng USD, nên số tiền sẽ tự động đổi ra USD theo tỷ giá trong ngày.
Quý khách thực hiện thanh toán qua cổng thanh toán Bảo Kim - www.baokim.vn
Quý khách thực hiện thanh toán qua cổng thanh toán Ngân Lượng - www.nganluong.vn